За клуба

КАКВО Е РОТАРАКТ

Ротаракт е международна програма на Ротари Интернешънал за млади професионалисти на възраст между 18 и 30 години, които искат да работят за една добра промяна.

Ротаракт има над 163 000 членове и е част от международна мрежа от повече от 8 000 Ротаракт клуба в 151 държави.

Целта на Ротаракт е да даде възможност на млади хора да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на основата на приятелство и служба на обществото.

ЦЕЛИ НА РОТАРАКТ

 • Да развива професионални и ръководни умения.
 • Да подтиква към уважение на правата на другите, основаващо се на признаване стойността на всяка отделна личност.
 • Да признава достойнството и значимостта на всички полезни начинания като възможност за служба в полза на обществото.
 • Да признава и осигурява етични стандарти като лидерски качества и професионална отговорност.
 • Да запознае и създаде разбиране за нуждите, проблемите и възможностите, както в местен, така и в световен мащаб.
 • Да осигурява възможности за лична и масова активност, да служи на обществото и подпомага международното разбирателство и добрата воля към всички хора.

Ротаракт клубовете организират различни проекти, естеството на които зависи преди всичко от интересите на членовете на клуба. По принцип съществуват три основни насоки на дейност в програмата на Ротаракт, които всички клубове развиват в различна степен:

 • професионално развитие
 • развиване на ръководните умения
 • развиване на проекти относно клубната дейност

Тези насоки в тяхната съвкупност гарантират балансирана клубна програма, осигуряват важен опит и възможности за индивидуалното развитие на всеки ротарактор.

РОТАРАКТ ВАРНА ДАВА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ВЪЗМОЖНОСТТА:

 • да имаме приятелите, всеки ценен със своята различност и уникалност;
 • да споделяме общи ценности и принципи – на разбирателство, взаимопомощ и отдаденост на стойностни каузи;
 • да подкрепяме чрез труда си, да споделяме и инициираме проекти в служба на обществото;
 • по-детайлно да вникнем в социалните нужди на обществото, в което живеем и като част от клуба, да участваме в инициативи за подобряване средата и качеството на живот на нуждаещите се от това.

СЕДМИЧНАТА СБИРКА НА РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА СЕ ПРОВЕЖДА

ВСЕКИ ВТОРНИК В 19.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА СТОПАСКА КАМАРА

НА АДРЕС БУЛ “СЪБОРНИ”22.


Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/draweuro/public_html/rotaractvarna.org/wp-content/themes/rack/footer.php on line 5